News

Kontekst: Ovaj tekst bio je proizvod kolektivnog rada Centralnog izvršnog odbora Komunističke partije Jugoslavije. Nastao je iz potrebe da se komunistkinje i komunisti pripreme za rad u opštinama nakon što su na lokalnim izborima 1920. godine pobedili u većini urbanih...