News

School for Politics and Critique 2022:

Lecturers: Frank Engster, Achim Szipanski (TBC), Joshua Clover, Katerina Kolozova,Amalia Louisson, Zachary De Jong[10-12th* of September 2022, Institute of Social Sciences and Humanities – Skopje, North Macedonia] The Institute of Social Sciences and Humanities, Skopje, with support from the Rosa...

111 godina Osmog marta u Jugoslaviji

Istorija Međunarodnog dana žena vezuje se za ženski radnički pokret, koji je ovaj praznik ustanovio na Drugoj međunarodnoj konferenciji socijalistkinja, održanoj pred Međunarodni kongres socijalista 1910. godine u Kopenhagenu. Na inicijativu njemačkih socijalistkinja, predvođenih Klarom Cetkin i Kete Dunker, usvojen...

Publications