News

111 godina Osmog marta u Jugoslaviji

Istorija Međunarodnog dana žena vezuje se za ženski radnički pokret, koji je ovaj praznik ustanovio na Drugoj međunarodnoj konferenciji socijalistkinja, održanoj pred Međunarodni kongres socijalista 1910. godine u Kopenhagenu. Na inicijativu njemačkih socijalistkinja, predvođenih Klarom Cetkin i Kete Dunker, usvojen...