News

Hvala ti drugarice!

Ove godine se obeležava 80 godina od osnivanja Antifašističkog fronta žena (AFŽ) u Jugoslaviji. Tom prilikom donosimo kratak prikaz položaja žena pre, za vreme i nakon Drugog svetskog rata u Jugoslaviji. Želimo da ukažemo na značaj revolucionarne borbe drugarica i...