Publications

Položaj i izazovi radnica na poslovima čišćenja i nege u Srbiji

Istraživačka studija “Položaj i izazovi radnica na poslovima čišćenja i nege u Srbiji” bavi se fenomenom rada u domaćinstvu, istražuje uslove rada, društvene izazove i iskustva žena koje pružaju usluge čišćenja i nege u domaćinstvima u Srbiji i u inostranstvu. Sveobuhvatni cilj je da se predstave i razumeju stanovišta radnica, kao i agencija i digitalnih platformi koje aktivno...

Position and Challenges of Women Workers in Cleaning and Care Services in Serbia

The exploratory study “Position and Challenges of Women Workers in Cleaning and Care Services in Serbia” discusses the phenomenon of domestic work, exploring the working conditions, social challenges, and experiences of women engaged in household cleaning and care services, both in Serbia and abroad. The overarching goal was to capture and understand the perspectives of women workers and...

LISE VOGEL: UMJETNOST, FEMINIZAM, KLASA

IZDAVAČ: BLOK | Lokalna baza za osvježavanje kulture BIBLIOTEKA TENDENCIJA UREDNICA BIBLIOTEKE: Vesna Vuković UREDNICA IZDANJA I AUTORICA PREDGOVORA: Vesna Vuković IZVRŠNA UREDNICA: Dunja Kučinac PRIJEVOD: Vesna Vuković (“Marksizam i feminizam: nesretni brak, probna rastava ili nešto treće?”, “Modernizam i povijest”), Ljiljana Kolešnik i Jasenka Zajec (“Lijepa umjetnost i feminizam: buđenje svijesti”) LEKTURA I KOREKTURA: Jana Pamuković DIZAJN...

Vazduh kao zajedničko dobro

Drugo izdanje knjige “Vazduh kao zajedničko dobro” autora Predraga Momčilovića donosi najnovije podatke koji su bili dostupni u trenutku njenog pisanja, ali prati i nova dešavanja kada je u pitanju građanski aktivizam i institucionalno delovanje. Ovo izdanje donosi i neke sitne reformulacije pojedinih delova teksta, kako bi argumentacija bila još jasnija čitateljima. Nažalost narativi oko zagađenja vazduha se...

Romske zajednice u vreme krize: pomoć i(li) politika?

Tekstovi ove publikacije ne govore samo o nekim od gorućih problema romskih zajednica, nego i naznačuju koji su sve načini politiziranja romskih zajednica mogući. Autori i autorke tekstova su: Predrag Momčilović, Jasmina i Iva Barčić, Dejan Marković, Miljana Marić Ognjenović, Robert Kasumović, Danilo Ćurčić i Maja Solar.

Showing 1-15 of 203 results