News

Knjiga Vide Knezevic

Ne čekajući inspiraciju: Jugoslovenska umetnost između dva svetska rata i revolucionarni društveni pokret

Knjiga „Ne čekajući inspiraciju: Jugoslovenska umetnost između dva svetska rata i revolucionarni društveni pokret“ Vide Knežević bavi se odnosom umetnosti, politike i revolucije, kao i teorijskim promišljanjem potencijala umetničkog organizovanja tridesetih godina 20. veka u Kraljevini Jugoslaviji, tada kapitalističko-monarhističkoj zemlji...