Photo: CEDRA

Zajedno smo puno jači!

Formiranje sindikata u multinacionalnoj korporaciji Nefrodial - Fresenius Medical Care Slovenija

Nakon 18 mjeseci zajedničkog rada s radnicama i radnicima u centrima za dijalizu Nefrodial – Fresenius Medical Care Slovenija (dio međunarodne grupe Fresenius Medical Care & Co), osnovali smo u prosincu 2021. godine reprezentativni sindikat Nefrodial/Fresenius, koji djeluje u okviru Sindikata zdravstva i socijalne skrbi Slovenije (dalje u tekstu: ZSVS). Sindikat ujedinjuje medicinske sestre, tehničare, pomoćnice medicinskih sestara, kao i radnice i radnike u administraciji i prodaji. Mjesec dana nakon svojeg osnutka, novi je sindikat počeo pregovore s upravom o izmjenama u platnom sustavu, većim plaćama i promjenama u radnom vremenu. Sindikat je već dogovorio višu početnu plaću za svako radno mjesto i povišicu od 1,33% za svaku godinu rada u Nefrodialu. Nekim radnicama i radnicima, ovisno o godinama provedenim u firmi, osnovna plaća je povećana čak za 35% (600 eura bruto). To je izuzetan uspjeh, a u tijeku su pregovori i o drugim zahtjevima.

Unatoč burnoutu i teškim uvjetima pogoršanim epidemijom COVID-19, ujedinjeni radnici i radnice su postigli cilj: uspješno su prevladali fragmentaciju, općenito nepovjerenje, kao i udaljenost između centara za dijalizu. Zbog fragmentacije većina je sastanaka i razgovora održana na programu Zoom ili telefonom. Nakon više od 20 godina radnice i radnici su se okupili i dokazali da, kao organizirana i ujedinjena cjelina, mogu postići pozitivne promjene na svojem radnom mjestu. Sindikat ZSVS, koji se brzo odazvao pozivu radnica i radnika, ponudio je novoformiranom sindikatu svu neophodnu podršku i pomoć te se zajedno sa sindikalnim radničkim odborom već u siječnju počeo pripremati za pregovore s upravom.

Više od polovine svih članova sindikata sudjelovalo je na skupštini u veljači (održanoj 16. veljače 2022.), na kojoj je donesena odluka da se pridruže štrajku svih radnika u zdravstvu i socijalnoj skrbi. Predsjednik Gregor Zagorc završio je sastanak riječima: «Što nas je više, to smo jači!»

FRESENIUS – zdravstvena multinacionalna kompanija, koja u Sloveniji radi kao koncesionar

Fresenius je vodeća međunarodna multinacionalna korporacija na području medicinske tehnologije i zdravstvene skrbi. Proizvodi svoju medicinsku opremu i pruža usluge iz dijalize. Također upravlja bolnicama i ambulantama. Zapošljava oko 294.000 radnica i radnika u više od 100 zemalja širom svijeta (56% u Europi, 26% u Sjevernoj Americi, a aktivna je i u Aziji, Južnoj Americi i Africi). Multinacionalna kompanija je 2019. godine imala promet od 35,5 milijardi eura, a profit prije plaćanja poreza iznosio je čak 4,6 milijardi eura. Prema podacima firme, ovo je njezina šesnaesta uzastopna rekordna godina!

Kompanija Fresenius teži postati vodeći svjetski opskrbljivač proizvodima te pružati terapijske usluge za kronične bolesnike i poznata je po svom agresivnom nastupu na međunarodnom tržištu. Firma izvlači korist iz sve većih društvenih potreba za zdravstvenim uslugama – pogotovo jer te potrebe, zbog neoliberalne državne politike, ne prate javne usluge, već su prepuštene privatnom kapitalu. Zdravstvene potrebe, koje iskorištava međunarodni kapital, sve su unosniji izvor profita. U Sloveniji je Nefrodial jedan od najvećih privatnih koncesionara u zdravstvu. U šest centara za dijalizu te kompanije liječi se više od četvrtine pacijenata.

Freseniusova strategija brzog rasta i visokih profita temelji se na preuzimanju preostalih, također jakih kompanija. Strateški provode «vertikalnu integraciju», što znači da proizvode sve što im je potrebno za rad – od svih uređaja do opreme za pružanje usluga. Tom modelu nisu potrebni vanjski proizvođači i dobavljači, jer podružnice međusobno trguju i stvaraju sinergijski učinak za firmu kao cjelinu. Strateški ulažu u one dijelove svijeta u kojima se firma već nalazi na vodećoj poziciji, a tržište još nije zasićeno njihovim konkurentima. Između ostalog, Fresenius je prisutan u 16 od 20 najvećih svjetskih poreznih oaza. Firma je također poznata po snižavanju radnih standarda, kako u pogledu plaća i radnih uvjeta, tako i u sigurnosti pacijenata, posebno u zemljama u kojima ne postoji kolektivni ugovor na razini industrije.

Početni koraci organiziranja u Nefrodialu / Freseniusu

CEDRA je 2020. godine započela s intenzivnim istraživanjem stanja i radnih uvjeta u centrima za dijalizu Nefrodial u Celju, Ljubljani, Krškom, Naklu, Dragomeru i Mariboru. Zahvaljujući istraživačkim intervjuima uspjeli smo utvrditi ključne probleme i poteškoće zaposlenika te steći kontakte. Za nešto više od mjesec dana s dvjema aktivnim radnicama osnovali smo neslužbeni radnički odbor, koji čine posvećene i iskusne medicinske sestre. Svaka od radnica zastupa svoj centar. Radnički odbori su središnji organizacijski oblik koji kolektivno donosi odluke i razmatra koji će se sljedeći korak poduzeti. One radnice, koje se najbrže i najučinkovitije mogu obratiti svojim kolegama te ih ujediniti u jedan pokret, najprikladnije su da postanu članovima u odboru te ih je važno što prije pronaći. Kolektivno učlanjivanje omogućava članicama i članovima da se već u početnoj fazi brane od negativnih učinaka zastrašivanja i discipliniranja. Nakon osnivanja odbora mogli smo započeti s intenzivnom suradnjom i korištenjem različitih metoda i alata za organiziranje članstva. Uspostavili smo međusobno povjerenje!

Sastanci odbora održavani su redovno svakih 14 dana. Na sastancima su predstavnice izvještavale o događajima u centrima i zajednički odlučivale o daljnjim koracima. One su postale «oči i uši» budućeg sindikata.

S odborom smo usvojili zajednički pristup: gradimo inkluzivan, demokratski sindikat, s vizijom poboljšanja radnih uvjeta u Nefrodialu i istovremeno poboljšanja stanja u dijalizi i javnom zdravstvu općenito. Na sastancima su radnice izvještavale o zajedničkim pomacima i obavljenim zadacima. Koristeći metodu mapiranja radnog mjesta, strateški su pristupile analizi situacije u svojim centrima, isticale zajedničke i specifične probleme te identificirale suradnike voljne da se učlane u sindikat.

Što je mapiranje? Mapiranje je osnovni organizacijski alat. Omogućuje predstavnicama odbora da strateški popišu sve različite poslove, odnose između zaposlenika i njihovih najvećih problema. Suradnike bilježe u tabele, dobivaju njihove brojeve telefona i e-mailove te ih rangiraju prema njihovoj želji da se učlane, mišljenju o sindikatu, zatim određuju one koji su neutralni i, naposljetku, one koji se protive sindikatu itd. Zahvaljujući mapiranju odbor može usvojiti različite taktike obraćanja svojim suradnicima, razmijeniti iskustva i poduzeti daljnje korake ili zadatake. U tom procesu radnice istovremeno sve više postaju organizatorice te počinju percipirati sindikat kao svoju vlastitu organizaciju. To dovodi do njihove veće aktivnosti. Također, mapirani su pojedinačni problemi i poteškoće na razini određenih zanimanja, odjela, centara i same firme. Identificiranjem zajedničkih poteškoća, s kojima se radnice i radnici najviše suočavaju, traže se načini povezivanja suradnika u kampanju za rješavanje zajedničkih problema. Zahvaljujući mapiranju odbor može brzo utvrditi koje korake da poduzme, u kojim odjelima ili po kojim su centrima suradnici najviše ili najmanje povezani te gdje je potrebno još više angažmana. Odbor može još brže identificirati nove predstavnike i aktiviste, koji mogu još učinkovitije nagovoriti druge.

Primjer mapiranja koje se ne završava ni nakon formiranja sindikata. Uz pomoć stalnog mapiranja, sindikat može biti još uspješniji u jačanju i izgradnji organizacijske snage.

Predstavnice u Nefrodialu su se pokazale kao izuzetne organizatorice, uvjerivši čak 61% svih suradnica i suradnika da se učlane u sindikat. Uspostavili smo zajednički komunikacijski kanal (Google group) (dvosmjerni komunikacijski kanal za brzo informiranje, izvođenje glasovanja, konzultacija, provjeru stanja na terenu, sazivanje sastanaka itd.) i pripremili anketu o problemima.

Ovi problemi uključuju:

 1. visok intenzitet i opseg rada, burnout;
 2. neadekvatne standarde i normative;
 3. skraćeno radno vrijeme sa 7 na 6,5 ​​sati s istim brojem zaposlenika po smjeni;
 4. loš položaj pomoćnica medicinskih sestara (minimalna plaća i preopterećenost – preuzimanje poslova izvan njihove nadležnosti);
 5. sve više neplaćenih prekovremenih sati;
 6. onemogućeno napredovanje;
 7. slabi međusobni odnosi, nepovezanost.

Uspostavljanjem zajedničkog komunikacijskog kanala, radnice i radnici uspješno su započeli dijeliti informacije i distribuirati ankete – važan alat kojim uključujemo radničke kolektive u proces osnivanja i rada sindikata. Po prvi put radnici su se uključili u zajedničke aktivnosti, a njihova mišljenja i interesi bili su saslušani i uzeti u obzir. Anketama (fizičkim ili elektronskim) dobivamo i provjeravamo koji su problemi i poteškoće. Zahvaljujući kratkim fizičkim anketama predstavnicama je još lakše da se obrate svojim suradnicama, pozovu ih u sindikat i objasne zašto je njihovo mišljenje i aktivnost u sindikatu ključ za uspjeh.

Odbor je na osnovi ankete i intervjua jedan na jedan pripremio letak, koji su predstavnice centara podijelile svojim suradnicama i suradnicima.

Organiziranje se gotovo nikad ne odvija potpuno glatko

Organizacijski projekt je u Nefrodialu u lipnju 2021. doživio «hladan tuš», jer su se na dan osnivačke skupštine predstavnice predomislile. Iako je do tada sve išlo glatko, odbor je odlučio otkazati osnivački sastanak i odgoditi ga za razdoblje nakon odmora. Usprkos dobrom radu i izuzetnom angažmanu, daljnje su organizacijske aktivnosti obustavljene jer nitko nije htio formalno preuzeti ulogu sindikalnog povjerenika, odnosno povjerenice. Također, čitava je priča stala kod ključnog političkog pitanja: kojem bi se sektorskom sindikatu radnice i radnici Nefrodiala trebali pridružiti. U zajedničkoj je debati odbor odlučivao hoće li se pridružiti općem sindikatu ili strukovnom sindikatu. Došlo je ljeto i svi smo morali napraviti korak unatrag. Ipak, dogovorili smo se da ćemo ponovno pokrenuti aktivnosti poslije ljetnog raspusta.

Preokret – novi zalet i osnivanje sindikata

Nakon odmora ponovo smo krenuli s aktivnostima. Na zajedničkom sastanku s predstavnicama donijeli smo jednoglasan zaključak: odlučili smo da u okviru Sindikata zdravstva i socijalne skrbi osnujemo sindikalnu jedinicu, koja može obuhvatiti sve stručne profile. Tako smo željeli održati jedinstvo i solidarnost svih zdravstvenih radnika. Zajedno s predstavnicama nastavili smo s prvobitnim pristupom: osnovati širi sindikat dijalize, koji će imati svestran program za javno zdravstvo i biti uključen u jedan od sektorskih sindikata. Nastavili smo s povezivanjem i jačanjem odbora na osnovi razgovora jedan na jedan, mapiranja, distribucije letaka i prikupljanja pristupnica za članstvo u sindikatu. U odboru su neka lica zamijenjena novim predstavnicima, a identificirali smo i zamjenike koji će predstavnicama pomagati u mobilizaciji suradnika. Nakon pet tjedana rada na terenu predstavnice su prikupile 50 pristupnica od 130 zaposlenika. Međutim, još uvijek nismo imali kandidatkinju ili kandidata za sindikalnog povjerenika.

Sredinom studenog predstavnice su pronašle kandidata – zamjenika predstavnika iz centra u Krškom Gregora Zagorca. On je bio spreman još se više uključiti u sindikalne aktivnosti i  zastupati svoje suradnice i suradnike. Poslije tog preokreta pripreme za osnivačku skupštinu tekle su bez problema.

Dvanaestog prosinca 2021. godine na osnivačkoj skupštini na Zoom-u se okupilo 30 radnica i radnika Nefrodiala, predstavnici sindikata ZSVS-a i članovi CEDRA-e. Usvojen je program i statut sindikata i akcioni plan za postizanje promjena (ključni zahtjevi koji su bili provjereni u intervjuima, razgovorima i anketama). Članice i članovi su izglasali i svoje zastupnike (sindikalnog povjerenika i članove Izvršnog odbora – predstavnike iz svakog centra i uprave) i otvorili raspravu o značaju daljnjeg organiziranja i zajedničkih akcija.

Nova godina – početak pregovora, prva pobjeda i štrajk

S 36% pridruženih članova radnika, reprezentativni je sindikat krenuo u realizaciju akcijskog plana odmah nakon Nove godine. Na prvom je sastanku s upravom potpisan ugovor o uvjetima rada sindikata. Sindikalnom povjereniku otvorena su vrata centara za dijalizu, u veljači ih je počeo obilaziti i razgovarati sa zaposlenicima. Prema kolektivnom ugovoru, sindikalni povjerenik ima pravo na određeni broj sati za obavljanje sindikalnog posla – ovisno o broju članova. Sindikat je odlučio podijeliti te sate između sindikalnog povjerenika (7 sati mjesečno), potpredsjednika (8 sati godišnje) i članova izvršnog odbora (svaki član 7 sati godišnje). Članovi su također odlučili redovno se sastajati barem jednom mjesečno na Zoom-u, ili češće u slučaju dodatnih aktivnosti ili sastanaka s upravom. Na ovaj se način sindikat trudi da članstvo bude što bolje organizirano, informirano i kvalificirano. Uvođenjem demokratskih i inkluzivnih praksi, članovi sindikata stvaraju uvjete koji će omogućiti radnicima različitih profesija, jedinica i grupa da suodlučuju o zajedničkim ciljevima, taktikama i strategijama. Takav pristup je neophodan ako želimo izgraditi aktivno članstvo, koje će zaista sudjelovati u protestima, štrajkovima ili drugim akcijama (organizacijska snaga).

U nedjelju, 6. veljače 2022. godine, održan je važan sastanak na kojem je 30 članica i članova jednoglasno odlučilo usvojiti sporazum o kojem su pregovarali s upravom Nefrodiala:

 • 1 viši početni platni razred za svako radno mjesto;
 • 1,33% doplate za svaku godinu rada u Nefrodialu (bruto osnovica);
 • održavanje plaćanja za dodatne zadatke;
 • ograničenje visine osnovne bruto plaće prema platnoj ljestvici;
 • održavanje postojeće razine putnih troškova i naknade za troškove ručka.

Pregovori su tekli brzo jer Nefrodial, kao koncesionar, dosad nije poštovao ni standard minimalne plaće utvrđen u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj djelatnosti i Kolektivnim ugovorom za djelatnost zdravstva i socijalne skrbi. Sindikat je nakon Nove godine još više povećao broj članova (56% članova) te postao još snažniji. Sindikalni je povjerenik Gregor Zagorc nakon sastanka rekao: «Neki od nas rade u firmi već 20 godina, a nisu se usudili reći što misle naglas. Ali sad znamo: zajedno smo puno jači!»

Uspjeh sindikata Nefrodial/Fresenius je izvanredan. Usprkos disperziji centara i teškim uvjetima, radnice i radnici su za vrlo kratko vrijeme počeli djelovati kao jedan tim, koji se zajedno bori za bolje uvjete rada na razini firme i šire. Članica Nevenka je izložila: «S obzirom na sve postignuto, mogu reći da mi je jako žao što nismo ranije krenuli s organiziranjem sindikata. Dok smo se borili kao pojedinci, borili smo se kao Don Quijote protiv vjetrenjača, no sad smo u sindikatu jaki i više nas se ne mogu otarasiti praznim riječima i prebacivanjem odgovornosti na druge.»

«Nakon lošeg iskustva sa sindikatom od prije nekoliko godina, u početku sam bila skeptična prema ponovnom članstvu», rekla je članica Vlasta. «Poslije prvih razgovora sa članovima Cedre, shvatila sam da stvari stoje drugačije, ciljevi su jasni. Zatim su me postignuti uspjesi uvjerili. I suradnici su odmah bili spremni za učlanjenje u sindikat. Stvari su krenule u dobrom smjeru, uspjesi su već vidljivi. Međutim, i dalje je pred nama teška borba!»

Ali trenutni uspjeh ne znači da je vrijeme za odmor. Sindikat je stalno na kušnji. U pojedinim centrima firme uprava vrši pritisak na zaposlenike da se ne učlane, pa čak i da napuste sindikat. To je opstrukcija ustavom zajamčenog prava na sindikalno organiziranje. Kolektiv je odlučan provesti to pravo u praksi te spriječiti svako uznemiravanje zaposlenika.

Prvi put dio sektorskog štrajka

Zaposlenici Nefrodiala dosad nisu bili uključeni u šire sindikalne aktivnosti, ali su se nakon osnivanja sindikata ubrzo pridružili štrajku u sektoru zdravstva i socijalne skrbi. Sindikat se 16. veljače pridružio sektorskom štrajku radi nastavka pregovora, usvajanja standarda i normativa, boljih uvjeta rada, većih plaća i razvoja svijesti o međuovisnosti svih profesija u zdravstvu i socijalnoj skrbi. Članstvo se glasovanjem uskladilo te je na dan štrajka obustavljen rad u ambulantama, a hemodijaliza je za pacijente tekla sporije. Predsjednik je pozvao sve radnice i radnike, članove i nečlanove sindikata da se pridruže štrajku. Od članstva se također zatražilo da obavijesti sve svoje korisnike jasnom porukom: «Iako mi je stalo do vas – danas štrajkam!»

Štrajkaši u centru za dijalizu Nefrodial, 16. 2. 2022.

Šire značenje radničkog organiziranja

U suradnji s Rosa-Luxemburg-Stiftung Southeast Europe i UNI Global (Union’s Care), članovi su CEDRA-e, zajedno s radnicama i radnicima, osmislili strategiju koja je uključivala različite metode i organizacijske alate. Ključni korak k uspjehu bio je identificiranje najborbenijih i najaktivnijih radnica s kojima smo formirali jak odbor. Radnice i radnici su ključni za osnaživanje i daljnji organizacijski rad – strpljive i iznimno uporne predstavnice mogu se uspješno obratiti svojim suradnicama i suradnicima te ih, usprkos njihovoj početnoj sumnji, uključiti u zajedničku borbu.

Naš projekt u Nefrodialu je mali korak prema poboljšanju radnih uvjeta i uspostavljanju boljeg zdravstvenog sustava. Organiziranom radništvu u centrima za dijalizu uspjelo je izjednačiti standarde i normative s javnim sektorom. Također radništvo je obustavilo snižavanje standarda i normativa od strane međunarodnih multinacionalnih kompanija. I naposljetku, ono je aktivno sudjelovalo u štrajku čitavog sektora te steklo dragocjeno iskustvo – još jednom važno je naglasiti da je štrajk najvažniji alat radničke klase protiv kapitala i njegovih predstavnika.

U kapitalističkom društvu, gdje je sve podložno logici stvaranja profita, na udaru je i sektor zdravstva i skrbi. Čitav sektor se privatizira te tako sve manji broj ljudi ima pristup njegovim uslugama. Motiv za profitom doprinosi rastu cijena usluga, što znači da će većina stanovništva imati znatno lošiju zdravstvenu skrb. Štoviše, sve više skrbi pada na pleća radničkih domaćinstava, a starije generacije izložene su neizvjesnosti preživljavanja. Financijski rezovi i zanemarivanje stvarnih potreba javnih institucija (zastarjeli standardi i normativi, nedostatak kadra, male plaće) onemogućavaju radnicama i radnicima kvalitetno obavljanje svojeg posla. U ime smanjenja troškova, dodatno se opterećuje radnice i radnike koji se suočavaju sa sve većim burnoutom i kroničnim stresom.

Štrajk, održan 16. veljače 2022., tek je početak eskalacije aktivnosti koje za cilj imaju dostupan i kvalitetan sustav zdravstva i socijalne skrbi. Lekcije koje su radnice i radnici mogli naučiti u štrajku su sljedeće: prvo, kapital i politički predstavnici nikad neće pristati na povećanje plaća i osuvremenjivanje postojećih standarda i normativa sve dok to znači manje profita za kapital. Drugo, samo jaka i ujedinjena radnička klasa može ostvariti svoje interese i ugroziti interese međunarodnog kapitala. Samo dobro organizirana radnička klasa može ostvariti kvalitetnije, svima dostupne javne usluge, koje će dovesti do podizanja životnog standarda čitavog društva, a ne samo pojedinaca. Naša borba je zajednička borba, to je borba radnica i radnika u svim sektorima, na državnoj i međunarodnoj razini, i borba lokalnih zajednica za bolje sutra.

CEDRA – Društvo Centar za družbeno raziskovanje je slovenska nevladina organizacija koja se bavi sindikalnim organiziranjem u Sloveniji.