Publications

Ustajte, prezrene na svijetu

Tri eseja o Rosi Luxemburg

  • Description
  • About Author

Monografija «Ustajte prezrene na svijetu» Ankice Čakardić izuzetno je vrijedan, slikovit i nadasve inspirativan triptih britkih i energičnih filozofsko-političkih eseja o Rosi Luxemburg koji nas višeslojno uvode u luksemburgijansku misao i djelo u savremenom i historijskom kontekstu.

Ankica Čakardić je od 2007. predavala kao asistentica i potom viša asistentica na Odsjeku za kulturalne studije Filozofskoga fakultetau Rijeci. Od 2010. zaposlena je kao docentica i nositeljica Katedre za socijalnu filozofiju na Odsjeku za filozofiju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.