Publications

U borbi za javno dobro

Analize, strategije i perspektive

  • Description

Sadržaj zbornika čine transkripti pojedinih izlaganja sa istoimene konferencije održane aprila 2012. godine, zatim prevod teksta “Kriza kao kapitalistička prilika” britanske teoretičarke Ursule Hjus, kao i intervju sa Živoradom Mrkićem, predsednikom Novog sindikata zdravstva.