Publications

STVAR br. 6

Časopis za teorijske prakse

  • Description

U šestom broju Časopisa za teorijske prakse objavljeni su transkripti sa šest tribina koje je organizovala Gerusija u Novom Sadu u periodu od januara do juna meseca 2014. godine. Tribinski program “Levica u Srbiji: elementi za izgradnju političke pozicije” otvorio je razgovor o izmenama Zakona o radu, a potom su sledile javne debate o Bolonjskoj reformi, iskustvu jugoslovenskog socijalizma, tranzicionim procesima, gradu kao mestu klasne borbe i Evropskoj uniji.