Publications

Stare i nove nejednakosti u zdravlju tokom pandemije COVID-19

  • Description
  • About Author

Publikacija predstavlja skroman doprinos sveukupnim naporima u stvaranju nove normalnosti – pokretanju globalnih i lokalnih društvenih promena koje će zastupati pravedan i pravičan pristup zaštiti  zdravlja stanovništva. Autori i autorke koriste kontekst pandemije COVID-19 kako bi ukazali na to da, uprkos nezapamćenom tehnološkom razvoju novog milenijuma, pitanje pravičnosti ostaje ključno tokom ove, ali i svih budućih javnozdravstvenih kriza.

Uredio: dr Aleksandar Stevanović
Autorke i autori tekstova:
prof. dr Bosiljka Đikanović, prof. dr Janko Janković, prof. dr Aleksandra Jović Vraneš, asist. dr Stefan Mandić-Rajčević, prof. dr Bojana Matejić, doc. dr Željka Stamenković, dr Aleksandar Stevanović, prof. dr Zorica Terzić Šupić, asist. dr Jovana Todorović, prof. dr Milena Šantrić Milićević