Publications

Stambene politike u službi društvenih i prostornih (ne)jednakosti

  • Description

Knjiga promatra stambeno pitanje u Hrvatskoj kao proizvod kako specifičnog tako i globalnog konteksta i ideologija koje su iščitane kroz institucionalni okvir stambenog zbrinjavanja, dizajn modela javnih stambenih programa, modela alokacije financijskih sredstava usmjerenih u stanovanje, legislativni okvir po pitanju zaštite stanara u različitim stambenim statusima, kao i kroz odnos prema vrijednosti zemljišta i uloge urbanog planiranja.