Publications

Šta je socijalizam?

Koncepti – Prakse – Problemi

  • Description
  • About Author

Publikacija pokušava da razmotri pitanje može li se na početku trećeg milenijuma zamisliti i realizovati jedan novi socijalizam koji bi ponudio bolja rešenja za savremene globalne probleme. S tim ciljem, autori ove brošure predstavljaju nam kratak istorijat dvovekovnih ideja i borbi za jedno drugačije društvo, humanije i racionalnije od kapitalizma, ali i tekuće diskusije o novim mogućnostima socijalističkog prevazilaženja postojećeg poretka.

Prof. Dr. Michael Brie (1954) je direktor Instituta za društvenu analizu pri Rosa Luxemburg Stiftung u Berlinu.

Dr. Christoph Spehr (1963) je portparol partije Die Linke (Levica) u Bremenu.