Publications

Sjeme na udaru

Analiza poljoprivredne politike prema očuvanju tradicijski dobivenih sorata

  • Description

„Ova brošura nastala je potaknuta brigom da u modernoj poljoprivredi obični ljudi, seljaci, proizvođači sve više gube kontrolu nad usjevima koje uzgajaju. Prema procjenama FAO1 (Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda) raznolikost kultiviranog bilja smanjila se za 75% tijekom 20. stoljeća, a trećina od onoga što je preostalo mogla bi biti izgubljena do 2050. Studija utjecaja koju je 2013. izradila Europska komisija kao studiju utjecaja predložene nove Uredbe o proizvodnji i stavljanju na tržište biljnog reproduktivnog materijala (SWD(2013) 162 final), pokazala je da je sjemenarska industrija, a time i veći dio dostupnih resursa sjemena, sve više koncentrirana u rukama malog broja uglavnom kemijskih kompanija. Iako je u Europi registrirano oko 7000 sjemenarskih kompanija, vlasnički odnosi vode do svega nekoliko imena.”