Publications

Put ka ljudskom razvoju

Kapitalizam ili socijalizam

  • Description
  • About Author

Ovaj tekst je pripremljen tako da potpomogne obrazovne i političke diskusije u Venecueli (u okviru, na primer, sindikata, komunalnih saveta, socijalističkih formacija). Numeracija odeljaka i paragrafa olakšava ovu vrstu diskusije. Ukratko, ovaj rad nije zamišljen kao krajnji proizvod namenjen za konzumiranje od strane individualnih pasivnih čitalaca/teljki; umesto toga, njegova svrha je da bude sredstvo za podsticanje kolektivne borbe protiv kapitalizma i borbe za socijalizam.

Majkl A. Lebovic (Michael A. Lebowitz) je prof. emeritus ekonomije, na Simon Fraser Univerzitetu u Kanadi.