Publications

Priručnik radnog prava za radničke organizacije

  • Description

Priručnik nudi detaljni pregled pravne regulative koja se odnosi na organizovani rad, te je u tom smislu dragoceno pomagalo namenjeno sindikalnim organizacijama i sindikalnim organizatorima/kama.