Publications

Praxis. Društvena kritika i humanistički socijalizam

Zbornik radova sa Međunarodne konferencije o jugoslavenskoj ljevici: Praxis-fi lozofi ja i Korčulanska ljetna škola (1963-1974)

  • Description
  • About Author

Šta praxis-filozofija jeste: teme (i dileme), problemi, angažmani? Kako je nastala i kako se razvijala: (teorijski i istorijski, socijalni) koreni, razlozi, uslovi i povodi? Šta je značila u Jugoslaviji i svetu: kome i zašto, ko je na nju uticao i na koga je ona uticala? Problemi recepcije? Šta je njeno nasleđe, ima li šanse danas? Ovo su samo neka od pitanja na koja smo potražili odgovor u ovom zborniku.

Novinar freelancer, levi politički aktivist i zagovornik radikalnih (antikapitalističkih i antistaljinističkih) teorija i praksi, jugofuturist.

Krunoslav Stojaković je Istoričar, radi u Rosa Luxemburg Stiftung u Berlinu. Doktorant je pri katedri suvremene historije na Sveučilištu u Bielefeldu /Njemačka/.