Publications

Ponovno promišljanje sindikata

mapiranje socijalizma

  • Description
  • About Author

Kako je propustila da iskoristi zlatnu priliku, nakon što je pokret Occupy pokazao da drske akcije mogu da pogode populistički nerv, levica se danas suočava s jednim neugodnim pitanjem: da li je regeneracija sindikata i dalje moguća, odnosno da li su sindikati danas prevaziđeni, kao efektivna istorijska formacija kroz koju se radni narod organizuje?

Sem Gindin proveo je veći deo radnog veka na mestu direktora odseka za istraživanje i savetnika predsednika Sindikata radnika kanadske auto-industrije (CAW). Od 2000. do 2010. godine radio je kao vanredni profesor na kanadskom Univerzitetu Jork u Torontu, na kursu Socijalna pravda i politički aktivizam.