Publications

Položaj i izazovi radnica na poslovima čišćenja i nege u Srbiji

Istraživačka studija

  • Description

Istraživačka studija “Položaj i izazovi radnica na poslovima čišćenja i nege u Srbiji” bavi se fenomenom rada u domaćinstvu, istražuje uslove rada, društvene izazove i iskustva žena koje pružaju usluge čišćenja i nege u domaćinstvima u Srbiji i u inostranstvu. Sveobuhvatni cilj je da se predstave i razumeju stanovišta radnica, kao i agencija i digitalnih platformi koje aktivno pružaju te usluge. Ovo istraživanje je sprovela SeConS grupa za razvojnu inicijativu, za potrebe organizacije ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima i u saradnji sa njom, a uz finansijsku podršku fondacije Rosa Luxemburg Stiftung za jugoistočnu Evropu.