Publications

Politička upotreba prošlosti

O istorijskom revizionizmu na postjugoslovenskom prostoru

  • Description

Društvene i humanističke nauke, društvena misao i uopšte sve javne socijalne prakse  koje  referišu  na  prošlost  dobijaju,  osobito  u  dramatičnim  i prelomnim  istorijskim  trenucima,  posve  očekivano,  ambivalentnu ulogu  tumača  ali  i  sredstva  legitimacije  novog  stanja.  Postavlja  se, ipak, logično i kompleksno pitanje: kako i zašto se dešava da se ta, uvek  i  svuda ambivalentna  uloga  koju  odnos prema  prošlosti igra u  društvu,  u  pojedinim  manifestacijama  dominantno  svede  na jednu dimenziju – izrazito ideološko-legitimacijsku u odnosu na, u savremenosti, dominantnu ideologiju, čak i po cenu zanemarivanja nekih nepobitno utvrđenih naučnih polazišta i saznanja?