Publications

Od melanholije do pobune

Emocionalno mapiranje levice i feminizma

  • Description
  • About Author

Publikacija koja je pred vama nastala je nakon tribine organizovane u oktobru 2017. godine u Društvenom centru Oktobar, pod nazivom «Od melanholije do pobune: emocionalno mapiranje levice i feminizma». Ovaj događaj, kao i tekstovi koji slede, proizašli su iz dugogodišnjeg rada i istraživanja autorki u poljima mentalnog zdravlja, feminizma i političkog aktivizma. Objavljivanje ovih tekstova je motivisano i time što je tema mentalnog zdravlja nedovoljno istražena, kao i nedovoljno tematizovana u političkim raspravama.

Lidija Vasiljević, doktorirala na temi politika mentalnog zdravlja na Odseku za socijalni rad i socijalnu politiku (2016) i magistrirala na temi roda u psihoterapiji na Odseku za studije roda, na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.

Ana Blaževa, naučna saradnica u Institutu za društvene i humanističke nauke u Skoplju. Diplomirala psihologiju (2002) na Univerzitetu Sv. Kiril i Metodij – Skoplje, magistrirala na studijama sociologije i roda (2011), a doktorirala na studijama kulture (2016) na Institutu za društvena i humanistička istraživanja – Euro Balkan u Skoplju.