Publications

Nova “Čitanja” Dimitrija Tucovića

Sto godina posle

  • Description
  • About Author

Povodom sto godina od smrti Dimitrija Tucovića, osnivača i predsednika Srpske socijaldemokratske stranke, a u kontekstu globalnog obeležavanja stogodišnjice početka Prvog svetskog rata, Alternativna kulturna organizacija organizovala je, 20. juna 2015, skup „Novo ‘čitanje’ Dimitrija Tucovića – sto godina posle“, kako bi dala savremeni pogled, iz perspektive XXI veka, na teme koje je istoriografija u  socijalističkoj Jugoslaviji već istraživala.

Katerina Kolozova is a professor of philosophy and gender studies at the Institute of Social Sciences and Humanities-Skopje and University American College Skopje.