Publications

Nimalo sigurno

Kritika koncepta sigurnih zemalja porijekla

  • Description
  • About Author

Godine 2015, u sjeni «ljeta migracija», na nacionalnoj i EU razini uvedene su nove restriktivne politike migracija i upravljanja granicama, kojima je cilj suzbiti migracije. Njemački parlament donio je odluku da niz zemalja proglasi «sigurnim zemljama porijekla», a to se prije svega odnosilo na zemlje Balkana. Zahtjevi za azil iz ovih zemalja stoga se smatraju neutemeljenima, iako su većina tražilaca azila iz ovih zemalja Romkinje i Romi, koji su žrtve progona, marginalizacije i društvene isključenosti. Oni su sada iznimno zakinuti u postupku traženja azila te ih se smatra «ekonomskim migrantima».

Wenke Christoph, since December 2021, State Secretary in the Berlin Senate Department for Integration, Labor and Social Affairs.