Publications

Ne/nasilje i odgovornost, između strukture i kulture:

smernice za građenje nenasilnih zajednica

  • Description
  • About Author

U publikaciji Ne/nasilje i odgovornost, između strukture i kulture: smernice za građenje nenasilnih zajednica nasilju se pristupa kao kompleksnom fenomenu koji obuhvata kontinuum njegovih različitih oblika ispoljavanja i u tesnoj je vezi s postojećim strukturnim i kulturnim osnovama društva. Autorke spajaju znanja i iskustva iz sociologije, filozofije, teorije socijalne politike, socijalnog rada, feminističke psihoterapije, leve kritičke teorije i prakse, tražeći odgovor na pitanje: da li je moguće graditi nenasilne zajednice u sistemu u kome su eksploatacija, potčinjavanje I dominacija ose ekonomskih i društvenih sistema? Analiza je usmerena na odgovornost zajednice, ne na dijadu nasilnik/žrtva, na uzroke patrijarhalnog nasilja i nasilja u levim, feminističkim, kvir i progresivnim organizacijama i zajednicama, kao i na koncepte feministizacije politike, transformativne pravde i afektivne teorije u izgradnji nenasilnih zajednica.

Marijana Stojčić

(Niš, 1971), sociološkinja, istraživačica, feministička i mirovna aktivistkinja. Oblasti interesovanja: kultura sećanja i politike povesti, politike identiteta, istorija feminizma i socijalni pokreti. Članica je Centra za primenjenu istoriju (CPI) iz Beograda.

Nađa Bobičić

(Podgorica, 1988), književna kritičarka i socijalistička feministkinja. Završila master i doktorske studije roda na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, s disertacijom o jugoslovenskom socijalističkom feminizmu. Bavi se istorijom razvoja i savremenim pristupima koji nastaju na presjeku feminizma i marksizma, kao i kvir teorije. Saradnica je Centra za ženske studije u Beogradu.

Autorke: Ana Blaževa, Dragana Đukić, Irena Pejić, Jelena Miloš, Karolina Hrga, Ksenija Forca, Maja Solar, Marina Ivandić, Milena Ostojić, Milica Vasilijić, Paula Zore, Petra Kurtović, Sandra Kasunić