Publications

Mesta stradanja i antifašističke borbe u Beogradu 1941-44.

Priručnik za čitanje grada

  • Description
  • About Author

Svrha publikacije Mesta stradanja i antifašističke borbe u Beogradu 1941–44. Priručnik za čitanje grada je da bude oruđe u rukama svih onih koji ne mogu biti ravnodušni prema događajima u Beogradu tokom fašističke okupacije 1941–44. godine i koji žele da se angažuju protiv zaboravljanja, ćutanja i falsifikovanja tog mračnog perioda istorije.

Milovan Pisarri (1980), doktorirao istoriju na Univerzitetu u Veneciji. Bavi se stradanjima civila u XX veku, Holokaustom, nacionalizmima, pri čemu je u središtu njegove pažnje prostor Balkana.

Rena Rädle (1970), umetnica i radnica u kulturi, diplomirala na Akademiji umetnosti u Kaselu, Nemačka. Od 2003. godine živi i radi u Beogradu.