Publications

LISE VOGEL: UMJETNOST, FEMINIZAM, KLASA

Izabrani tekstovi

  • Description
  • About Author

IZDAVAČ: BLOK | Lokalna baza za osvježavanje kulture

BIBLIOTEKA TENDENCIJA

UREDNICA BIBLIOTEKE: Vesna Vuković

UREDNICA IZDANJA I AUTORICA PREDGOVORA: Vesna Vuković

IZVRŠNA UREDNICA: Dunja Kučinac

PRIJEVOD: Vesna Vuković (“Marksizam i feminizam: nesretni brak, probna rastava ili nešto treće?”, “Modernizam i povijest”), Ljiljana Kolešnik i Jasenka Zajec (“Lijepa umjetnost i feminizam: buđenje svijesti”)

LEKTURA I KOREKTURA: Jana Pamuković

DIZAJN I PRIJELOM: Hrvoje Živčić

JEZIK: hrvatski

GODINA IZDANJA: 2023.

NAKLADA: 500

“Akademski i politički put Lise Vogel (1938.–), marksističke feministkinje, feminističke sociologinje i povjesničarke umjetnosti, aktivistkinje, izniman je primjer susreta biografije i povijesti. Njezin istraživački rad oblikovali su i vodili politički događaji, a iskustva na terenu bila su presudna za širok teorijski zahvat u pitanje podčinjavanja u kapitalističkom društvu. S druge strane, historijske su se promjene snažno odrazile na recepciju njezina rada; gotovo da bismo iz nje mogli iščitati putanju feminističkog i marksističkog teorijskog razvoja od 1970-ih do danas. Njezini su doprinosi marksističkom i socijalističkom feminizmu ogromni, mada nisu uvijek bili dovoljno prepoznati i priznati. (…)

Ne samo da je odgovorila na debate o produktivnosti kućanskoga rada i na pitanje proizvodi li on višak vrijednosti već je i uvidom da se „radna snaga ne proizvodi kapitalistički (…), nego u radničkoj obitelji utemeljenoj na rodbinstvu” u analizi obitelji otvorila pitanje njezina strukturnog odnosa s reprodukcijom kapitala. Odmaknuvši se od transhistorijskog koncepta patrijarhata koji se fokusira na internu strukturu obitelji, žensku je podčinjenost analizirala kroz marksistički koncept društvene reprodukcije. (…)

Njezini doprinosi povijesti umjetnosti okupljeni u ovoj knjizi predstavljaju izdvojenu pojavu u okviru feminističke intervencije u disciplinu i drugovalnog, kulturnog feminizma, koji je forsirao politiku razlike tražeći specifične ženske kvalitete, često upravo u sferi umjetnosti. Nasuprot tome Vogel zauzima materijalističku poziciju i u svojim analizama naglasak stavlja na instituciju visoke umjetnosti te na njezinu ideološku izdvojenost i socijalnu izolaciju.”

(IZ PREDGOVORA)

Doprinosi Lise Vogel povijesti umjetnosti predstavljaju izdvojenu pojavu u okviru feminističke intervencije u disciplinu i drugovalnog feminizma, koji je forsirao politiku razlike. Zauzimajući materijalističku poziciju Lise Vogel u svojim analizama naglasak stavlja na instituciju visoke umjetnosti te njezinu ideološku izdvojenost i socijalnu izolaciju.