Publications

Lekcije o odbrani

Prilozi za analizu kulturne delatnosti NOP-a

  • Description

Publikacija »Lekcije o odbrani: Prilozi za analizu kulturne delatnosti NOP-a« nastala je kao rezultat istraživanja rađenog tokom 2016. godine. Autori su Miloš Miletić i Mirjana Radovanović, članovi udruženja KURS i Mirjana Dragosavljević istoričarka umetnosti. Istraživanje sagledava pojedine segmente razvoja kulture i kulturne politike unutar partizanskog pokreta, s akcentom na period postojanja »Užičke republike« i održavanja Prvog i Drugog zasedanja Antifašističkog veća naroda Jugoslavije (AVNOJ).