Publications

Kriza, odgovori, levica

Prilozi za jedan kritički diskurs

  • Description
  • About Author

Ovaj zbornik nastao je kao jedan od rezultata letnje škole «Kriza, odgovori, levica», održane jula 2011. godine, u organizaciji fondacije Rosa Luxemburg. Tema škole bila je aktuelna ekonomska kriza, njeni uzroci i posledice po kapitalistički sistem i njegovu političku ideologiju, kao i kritička analiza potencijala levice da krizu iskoristi za sopstvena preispitivanja, teorijske (re)artikulacije i jačanje političkih kapaciteta.

Ana Veselinović, diplomirala je sociologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Tokom studija bila aktivna u studentskom pokretu i u levom kolektivu CRužok. Od 2010. godine, politička radnica u Rosa Luxemburg Stiftung.

Miloš Jadžić je apsolvent sociologije, živi i radi u Beogradu. Poslednjih deset godina je bio uključen u rad različitih levih inicijativa i kolektiva.

Dušan Maljković je filozof, publicista i prevodilac. Završio Ženske i Istopolne studije. Objavio i mnogobrojne teorijske i književne radove u zemlji i inostranstvu.