Publications

Kriza i klasna borba u evrozoni

  • Description

Identifikujući političke kontekste ključnim varijablama za razumevanje perfernog položaja zemalja unutar evrozone, Vicente Navarro analizira vezu između nasleđa fašističkih i fašizmu nalik diktatura u Španiji, Italiji i Grčkoj, te autoritarnog desničarskog režima u Irskoj i njihove današnje ekonomske krizne politike.