Publications

Kriza i ekonomske alternative

  • Description
  • About Author

„Kriza i mere štednje doveli su do obnavljanja kritike neoliberalizma, pa čak i samog kapitalizma, i time otvorile nove prostore za formiranje političke opozicije. Međutim, obnavljanje interesa za ova pitanja samo po sebi nije dovoljno kako bi se jasno procenili predloženi ekonomski programi – od kejnzijanske reflacione politike do socijalističkih tranzicionih reformi.“

Gregori Albo predaje političku ekonomiju na univerzitetu York u Torontu. Trenutno je i jedan od urednika teorijskog časopisa Socialist Register