Publications

Klasna teorija i klasna politika danas

  • Description
  • About Author

Polazna tačka ovog eseja jeste tvrdnja da je pitanje klase centralno… Ne zato što želim na bilo koji način da sugerišem da ono mora imati prednost nad ostalim pitanjima; naprotiv, čini se očiglednim da je insistiranje na “klasnoj politici” kao opoziciji “društvenim pokretima” bilo jedna od glavnih prepreka obnovi levice tokom poslednjih četrdeset godina ili više. Stoga u onome što sledi želim da zastupam tezu da se bolna iskustva čitavog ovog perioda mogu rešiti jedino temeljnom kritikom načina na koji se shvatao pojam klase.”

Hugo Radice je ekonomista i politikolog. Predavao je industrijsku ekonomiju na Univerzitetu u Lidsu. Njegov rad danas je fokusiran na aktuelnu finansijsku krizu i njene posledice, kao i pitanja socijalističke teorije i prakse.