Publications

Ka artikulaciji političkih interesa romske zajednice

  • Description

„Publikacija donosi tekstove koji su nastali na osnovu predavanja i izlaganja učesnika ove konferencije. Zajednički fokus objavljenih tekstova je traženje konstruktivnih alternativa sveprisutnim politikama isključivanja pripadnika romske zajednice. Publikacija treba da posluži kao izvor za učenje o aktuelnim temama iz ove oblasti kao i podstrek na diskusiju o tome gde se nalaze potencijalna politička rešenja mnogobrojnih problema sa kojima se suočavaju Romi i Romkinje u Evropi i Srbiji danas.“