Publications

Izgubljeno u tranziciji

Kritička analiza procesa društvene transformacije

  • Description

Zbornik “Izgubljeno u tranziciji” upravo predstavlja jedan pokušaj kritičkog preispitivanja „tranzicije“. Odakle dolaze i kako se upotrebljavaju koncepti „tranzicije“ i „transformacije“? Šta predstavlja i šta donosi „tranzicija“ u socioekonomskoj sferi? Koje su odlike „novog sistema vrednosti“ u društvima u „tranziciji“?