Publications

Fragmentacija rada

Organizaciono restrukturiranje, radni odnosi i dinamika nacionalnih regulatornih okvira

  • Description
  • About Author

Ovaj rad najpre sumira različite vrste fragmentacije radnih odnosa u vezi sa restrukturiranjem organizacija i lanaca vrednosti. Sledeći deo fokusira se na međuodnos restrukturiranja, fragmentacije radnih odnosa i institucionalnog konteksta. Završava izvesnim zaključcima o trouglu koji čine promene u oblicima organizovanja, promenljivi radni odnosi i nacionalni propisi koji regulišu tržište rada

Jörg Flecker je naučni direktor Istraživačko-savetodavne kancelarije sveta rada (Forschungs- und Beratungsstelle Arbeitswelt – FORBA) u Beču, i gostujući profesor Univerziteta u Beču.