Publications

Feminizam

Teorija i praksa

  • Description

Teorija i praksa» je prva publikacija koju Centar za politike emancipacije objavljuje u okviru edicije «Studije socijalizma». Cilj edicije je da učini dostupnijim teorijske i analitičke tekstove koji mogu pomoći promišljanju socijalističkog društva i daljem razvoju borbe za takvo društvo. Činjenica da je otvaramo feminističkim tekstovima nije slučajna; smatramo da feministička borba mora biti u centru borbe protiv kapitalističkih odnosa i ključni element izgradnje društva koje je zasnovano na potrebama ljudi. Publikaciju čine dva teksta:Ćincija Aruca (Cinzia Arruzza) — «Funkcionalizam, determinizam, redukcionizam: feminističko shvatanje društvene reprodukcije i njegova kritika» i Džoana Brener (Johanna Brenner) i Nensi Holmstrom (Nancy Holmstrom) — «Savremene socijalističko-feminističke strategije»