Publications

Feminizam, kapitalizam i lukavstvo istorije

Perspektive br. 2

  • Description

U tekstu “Feminizam, kapitalizam i lukavstvo istorije”, Nancy Fraser kontekstualizuje nastanak drugog talasa feminizma i sagledava njegove domete iz perspektive savremene krize kapitalizma.