Publications

Feminizam, kapitalizam i lukavstvo istorije

Perspektive br. 2

  • Description

U tekstu Feminizam, kapitalizam i lukavstvo istorije, Nancy Fraser kontekstualizuje nastanak drugog talasa feminizma i sagledava njegove domete iz perspektive savremene krize kapitalizma.