Publications

Feminizacija politike

  • Description

Što možemo učiniti da naše organizacije budu više demokratske? Kako možemo svoj rad i aktivizam učiniti inkluzivnijim u praksi? Kako možemo kao aktivisti i akti­vistkinje, građani i građanke, edukatori i edukatorice, članovi i članice pokreta i organizacija uvesti feminističke vrijednosti u svoj rad i svakodnevni život? Ljevi­čari/ke i feministi/kinje već dugo razmišljaju o ovim pitanjima, a municipalistički se pokret njima detaljno pozabavio i razvio prakse za demokratizaciju politike te time feminizam doveo u njihovo središte. Ova publikacija nudi uvide u ono što je pokret naučio i donosi skup isprobanih alata temeljenih na političkom iskustvu pokreta, priručnik koji srodne organizacije, pokreti i aktivisti mogu preuzeti, prila­goditi i implementirati.