Publications

Država i budućnost socijalizma

  • Description
  • About Author

“Zašto i posle toliko poraza toliko njih ne može da shvati ono što je Marks razumeo još u 19. veku – da kapital ima tendenciju da proizvodi radničku klasu koja vidi postojanje kapitala kao neophodno? Marks je naglasio da je „prednost kapitalističke proizvodnje u tome što razvija radničku klasu koja svojim obrazovanjem, tradicijom i navikama gleda na zahteve ovakvog načina proizvodnje kao na očigledne prirodne zakone”.

Majkl A. Lebovic (Michael A. Lebowitz) je prof. emeritus ekonomije, na Simon Fraser Univerzitetu u Kanadi.