Publications

Dobrodošli u pustinju Tranzicije! Postsocijalizam, Evropska unija i nova levica na Balkanu

  • Description

U kontekstu rasplamsavanja socijalnog bunta 2011. godine diljem Balkana, autori Srećko Horvat i Igor Štiks u svom članku analiziraju posledice dvodecenijske tranzicione politike i posebnu ulogu Evropske unije u tom procesu. Na talasu ushićenja «Arapskim prolećem», autori ispituju perspektive novih levih aktera na Balkanu.