Publications

Dimitrije Tucović i srpska socijal-demokratija

Perspektive br. 8

  • Description
  • About Author

U godini obeležavanja stogodišnjice od početka Prvog svetskog rata, kada je sva pozornost usmerena na kontroverze vezane uz Sarajevski atentat i ulogu Mlade Bosne, autor Miloš Baković Jadžić podseća na lik i delo Dimitrija Tucovića i razvoj i političko pozicioniranje srpske socijaldemokratije za vreme Balkanskih ratova i uoči izbijanja Velikog rata.

Miloš Baković Jadžić, sociolog, politički aktivista i član Centra za politike emancipacije u Beogradu.