Publications

Bilans stanja

Doprinos analizi restauracije kapitalizma u Srbiji

  • Description
  • About Author

„Nakon sloma socijalizma u zemljama Istočne Evrope usledio je period strukturnog prilagođavanja – političkog, ekonomskog i vrednosnog – ovih društava za uključivanje u tokove globalnog kapitalističkog sistema. Ovaj period nazvan je periodom
tranzicije.”

Miloš Baković Jadžić je sociolog i politički aktivista iz Beograda. Danas član društvenog centra Oktobar i Centra za politike emancipacije, koji su deo koalicije Levi Samit Srbije.

Darko Vesić je apsolvent na katedri za sociologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Član je Centra za politike emancipacije i jedan od pokretača društvenog centra Oktobar.