Publications

Antifašizam pred izazovima savremenosti

  • Description
  • About Author

Jedno od osnovnih pitanja koje se nalazi u fokusu interesovanja ovog zbornika, jeste koji su to savremeni izazovi pred kojima se našao antifašizam, pre svega, u Srbiji i na koje bi sve načine na njih moglo da se odgovori.

Petar Atanacković (1979), istoričar. Oblasti istraživanja: istorija Jugoslavije; fašizam; neoliberalizam; ideološka reprodukcija kapitalističkog sistema.

Mr Milivoj Bešlin (1979), istoričar. Oblasti istraživanja: politička i društvena istorija socijalističke Jugoslavije; teorija istorije; studij nacionalizma.