Publications

Antifašistički vodič za ljepši svijet

  • Description
  • About Author

Zadatak Antifašističkog vodiča za ljepši svijet je da nam olakša pristup historiji i praksi antifašizma. Nastojimo antifašizam izvući iz njegove okoštale sadašnjosti, kako bismo ga osvježili i prilagodili budućnosti. Ne nastojimo da ga ponovo izmislimo, već težimo da
ga radikalno i savremeno promišljamo, kako bi postao izvodiv. Vodič treba da pomogne otporu protiv svih oblika nepravde, ugnjetavanja i eksploatacije, a u ime solidarnosti s radnicama, izbjeglicama i svima ugnjetavanima zbog svoje boje kože, seksualne orijentacije, roda ili porijekla.

Milana Romić diplomirala je komparativnu književnost, južnoslavenske jezike i književnosti, sociologiju i kroatologiju. Završila je i neformalne obrazovne programe Centra za mirovne studije i Centra za ženske studije.