Publications

Aktivistička estetika

  • Description
  • About Author

U Aktivističkoj estetici Igor Štiks analizira performanse, predstave, simbole, filmove, tekstove, murale, instalacije, javna okupljanja i akcije vezane uz ideale i borbe nove postjugoslovenske levice. Specifičnost postjugoslovenske i postsocijalističke aktivističke estetike se ne može razumeti bez odnosa prošlih otpora i sadašnjih pobuna, kao ni bez, ovom regionu, karakteristične estetike poraza socijalističkog sistema i same zajedničke države. Kolektivni činovi, okupljanja, protesti, okupacije i plenumi donose estetiku emancipacije kroz nove društvene koreografije koje dovode u pitanje socioekonomske, političke i lične odnose.

Igor Štiks (Sarajevo, 1977.), pisac je i politički teoretičar, predavač na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu i znanstveni suradnik Filozofskog fakulteta u Ljubljani. Doktorirao je 2009. godine na pariškom Institutu političkih studija (Sciences Po) i Sveučilištu Northwestern (SAD). Predavao je na sveučilištima u Edinburghu, Grazu, Ljubljani, Sarajevu i Beogradu u oblastima političkih znanosti, kulturnih i umjetničkih studija, kao i studija Jugoistočne Evrope.