Publications

ABC socijalizma

  • Description
  • About Author

Teme koje ABC socijalizma obrađuje, iako su pre svega smeštene u kontekst američkog društva, predstavljaju najčešća pitanja sa kojima su se socijalistički akteri kroz istoriju susretali, ali obuhvataju i nova koja su proizvod savremene društvene konjukture. Konkretan kontekst koji tekstovi adresiraju, stoga, treba uzeti kao ilustraciju procesa koji se odvijaju na globalnom nivou. U tom smislu, svako poglavlje u knjizi nastoji da ponudi argumentaciju i obradi pojedinačna pitanja koja se levici nameću kao ključna polja delovanja. Tako su i neke od tema koje su našle mesto u ovoj knjizi: pitanje slobode i demokratije, vlasništva, distribucije bogatstva, radnih odnosa, rasizma, imperijalizma, odnosa feminizma i levice kao i veze socijalističke transformacije i rešavanja ekološke krize.

Bhaskar Sunkara je glavni urednik i izdavačmagazina Jacobin.