Publications

3k: kapital, klasa, kritika br. 5/2018

br. 5 | 2018.

  • Description
  • About Author

3k: kapital, klasa, kritika časopis je Centra za radničke studije. Njegov sadržaj je teorijski, njegove intencije su teorijske i političke. Veliko ideološko «čišćenje» intelektualnog i političkog života postjugoslavenskih društava od svakog traga marksizma, za posljedicu je imalo pogubno osiromašenje konceptualnog aparata za analizu i kritiku dramatičnih društvenih promjena koje su nastupile s agresivnom i obuhvatnom restauracijom kapitalizma u regiji.

Stipe Ćurković je autor, politički aktivist i prevoditelj iz Zagreba. Jedan je od osnivača Centra za radničke studije. Glavni i odgovorni urednik časopisa 3k.