Publications

3k: kapital, klasa, kritika br.4/2017

br. 4 | 2017

  • Description
  • About Author

3k: kapital, klasa, kritika časopis je Centra za radničke studije. Njegov sadržaj je teorijski, njegove intencije su teorijske i političke. Veliko ideološko »čišćenje« intelektualnog i političkog života postjugoslavenskih društava od svakog traga marksizma, za posljedicu je imalo pogubno osiromašenje konceptualnog aparata za analizu i kritiku dramatičnih društvenih promjena koje su nastupile s agresivnom i obuhvatnom restauracijom kapitalizma u regiji.

Stipe Ćurković je autor, politički aktivist i prevoditelj iz Zagreba. Jedan je od osnivača Centra za radničke studije. Glavni i odgovorni urednik časopisa 3k.