Publications

София Kуиър форум 2014

Sofia Queer Forum

  • Description
  • About Author

Концепцията „Манифестации на личното” за тазгодишното издание на София Куиър Форум дойде до голяма степен от панелната дискусия „Политика – Арт – Джендър”, инициирана по повод първото издание на форума през 2012 г. и публикувана в онлайн списанието Блистер. Един от спорните моменти в дискусията беше, че сексуалността и половата идентичност са нещо лично и като такива са и аполитични – като вкуса за дрехи, храна или музика. В заключение един от участниците в дискусията стигна до питането: „Защо да политизираме аполитичното?”

Стефка Цанева завършва специалности скандинавистика/северноевропейски науки и медийни науки в университета Хумболт в Берлин. Понастоящем следва културен и медиен мениджмънт във Висшето училище за музика и театър в Хамбург./ Stefka Tsaneva graduated in Scandinavian Studies/North-European Studies and Media Studies at the Humboldt University of Berlin. Currently she studies cultural and media management at the High school of Music and Theatre in Hamburg