Publications

Политиките на пазарот на труд и сиромаштијата во Mакедонија 2008-2013

  • Description

Финансиската криза во САД од 2007 година брзо се прелеа и во останатите развиени економии во светот, прерасна во глобална економска криза која предизвика нестабилност на финансиските пазари, силен пад во производството, вработеноста, приходите и поттикна дополнителен раст на дефицитите и државниот долг на земјите.