Publications

Плосък данък или демокрация?

За прогресивна данъчна реформа в България

  • Description

От 1 януари 2008 г. в България действа режим на плосък данък със ставка от 10% върху доходите на физическите лица. Обявен през юли 2007 г. от кабинета на премиера Сергей Станишев (т.нар. Тройна коалиция) и приет от парламента през декември същата година, той заменя съществувалата дотогава система на умерено прогресивно данъчно облагане. В годините на прехода прогресивността на облагането е намалявала, а максималната ставка към тогавашния момент е паднала до 24%. Но скоро след присъединяването си към Европейския съюз, България става една от тогава 13-те източноевропейски държави – 7 от тях членки на ЕС – с плосък данък. Ставката от 10% пък е най-ниска в цялата общност и сред най-ниските не cамо на континента. Със същата ставка се облагат печалбите на опериращите в България корпорации.